Komerčné fotografie a Portréty

Komerčná fotografia zahŕňa fotografovanie na komerčné účely: napríklad v reklamách, merchandisingu a umiestňovaní produktov. Komerčná fotografia sa používa aj vo firemných brožúrach a letákoch, v ponukách kaviarní, reštaurácií a podobných komerčných použitiach, kde fotografie nahradzujú text.